Inscripció a la II Jornada de Tallers sobre
Ensenyament de les Ciències amb Utilització de Recursos TIC

Universitat d'Alacant, 2 d'octubre de 2004

Emplena aquestes dades...

Nom i cognoms

NIF

Centre de treball

Situació laboral- F: funcionari, I: interí, B: bossa de treball, A: d'altres

Domicili personal: Carrer i població

Codi postal

Correu electrònic (c/e)

Telèfon


Especialitat (Física i Química, Llengües, etc.)

La inscripció en els Tallers es farà per ordre d'arribada de sol·licituds:

   

       

       Cost 0 € (subvencionat, veges la pàgina principal)

Certificat per l'ICE de la UA
Habitualment, en menys de 12 h acusarem rebut de la teua preinscripció.
Si no reps notícies nostres en 48 h, escriu-nos a agm@ua.es o a mcv@ua.es


  (fes clic una vegada només)