Jornada:
TIC i ensenyament de les cičncies

Tallers sobre l'ús de les TIC
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació)
en l'ensenyament de les Cičncies:
física, química, biologia, geologia, medi ambient...

Dissabte 25 d'octubre de 2003

Facultat de Cičncies, Universitat d'Alacant
Fotos de la Jornada
Vídeos de la Jornada (en preparació)Programa complet (pdf)
Informació detallada sobre els tallers (html)

Relacionat amb el
Curs (a distŕncia) d'introducció a les TIC en secundŕria

(15/IX - 24/X de 2003)


Associació AEFiQ-Curie