Jornada: TIC i ensenyament de les ciències
Tallers sobre l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l'ensenyament de les Ciències: física, química, biologia, geologia, medi ambient...
Dissabte 25 d'octubre de 2003
Facultat de Ciències, Universitat d'Alacant

(Pica en cada taller per saber-ne més)

Núm. taller                                                        

Lloc

Ponent

1

Experimentació assistida per ordinador

Estudi experimental del moviment mitjançant sensors

L

Bernat Martínez

2

Experiments de química amb ordinador

L

Mercedes Juliá

3

Taller de biologia amb sensors

L

Marc Antoni Pérez

4

Taller de medi ambient amb sensors

L

José Pérez

5

Modelització matemàtica

Simulacions en l’ensenyament de les ciències i el programa Modellus

AI

Vítor Duarte

6

Simulacions (programes, miniaplicacions -applets)

Aplicacions Java i altres recursos per l’ensenyament de Física i Química

AI

Juan I. Pont
Francisco Peñalver

7

Visualitzadors moleculars en 3D. Molècules en moviment

AI

Agustí Boix

8

Imatge digital

Vídeo digital i moviment

L

Ángel Juan

9

Imatges en el laboratori de biologia

Mariano Garcia

10

Web

Recorregut per les TIC, i preparació de pàgines web d’un curs

AI

Marisa Cano
Albert Gras

(Lloc: L = laboratori. AI = aula d’informàtica)

Amiga/amic

cada carpeta té materials, en format divers, del taller corresponent. Per exemple, en la carpeta 5, tens el programa Modellus complet, que pots instal·lar-te.

Quan en una carpeta veges un index.html o similar, fes-ne clic.

Si tens cap dubte, escriu-nos:
Marisa Cano Villalba mcv@ua.es
Albert Gras Martí agm@ua.es

Alacant, 25 d'Octubre del 2003