Ensenyament de les Ciències amb Utilització de Recursos TIC

III Jornada: TIC i ensenyament de les Ciències
Tallers sobre l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’ensenyament de
les Ciències: física, química, biologia, geologia, medi ambient...

Dijous 14 de setembre de 2006
Facultat de Ciències, Universitat d’Alacant

Places limitades!

Destinataris
Professorat de secundària, de batxillerat, i de qualsevol àrea relacionada amb les Ciències, la Informàtica
i la Tecnologia. També pot ser d’interès a professorat d’altres àrees.

Objectius
Difondre tendències, i coneixements pràctics i idees innovadores en l'ús de les TIC en l'ensenyament/aprenentatge de les Ciències Experimentals, en particular els sensors i equipament de recollida de dades experimentals. Estimular el professorat que incorpore progressivament les TIC a la pràctica diària en l'aula presencial i virtual. Fomentar l'intercanvi d'experiències docents d'ús de les TIC en els centres educatius

Continguts
•  Introducció a la plataforma de teleformació Moodle.
•  Aplicacions dels sensors en l'aula de Ciències.

Coneixements previs
No se’n suposaran.

Certificat: per l’ICE de la UA.

Programa

16:00

Inscripció i arreplegament de materials

16:30

Text complet de la Sessió plenària: L'ús dels Sensors en l'ensenyament de les Ciències: estat actual (Albert Gras. Universitat d'Alacant)

17:30

1r taller

19:00
Cafè

19:30

2n taller


+ 5 hores de treball no presencial en línia.


Sessió plenària

Albert Gras
L'ús dels Sensors en l'ensenyament de les Ciències: estat actual
(Dept. Física Aplicada, Universitat d'Alacant))


Tallers

Els tallers, tipus mans en la massa, són impartits per professors que fan servir TIC a l'aula de secundària o batxillerat.
Els tallers es repetiran matí i vesprada, simultàniament. Un alumne en pot fer, per tant, dos diferents.

•  Sensors en l'aula de Física
(Ángel Juan IES Pare Arques Cocentaina)
•  Sensors en l'aula de Química
(Mercedes Julià IES Pare Arques Cocentaina)
•  Sensors en l'aula de Biologia
(Carlos Lario IES Cullera)
•  Moodle en la classe de Ciències
(Bernat Martínez Cefire Benidorm)

 

Cost: gratuït.

Inscripcions
Es pot reservar plaça des d’aquest moment, fins el 13 de setembre de 200
6. El nombre d’alumnes per taller és limitat
i tindran prioritat en cada taller els alumnes que facen abans la reserva.

Reserva plaça ja!

Per a més informació: mcv@ua.es
o per correu ordinari:
Prof. Albert Gras
DFA-Ciències, UA
Apt. 99, 03080-Alacant

Coordinador del curs
Bernat Martínez Sebastián, Cefire de Benidorm
cienatbenidorm@servicec.cult.gva.es

Organització local
Albert Gras Martí (direcció), agm@ua.es
Marisa Cano Villalba (coordinació), mcv@ua.es

 

Amb el suport de


Institut de Ciències de l’Educació (ICE)

Universitat d’Alacant (UA)

Cefire de Benidorm

 Inscripció

(Web 1a Jornada 2003, 2a Jornada 2004)