Agenda escolar 21

Es pot trobar molta informació relativa a les agendes 21 Escolars a la revista CICLOS, en concret, el núm. 9 es titula "Ecoauditorias escolares" (també als números 3, 6, i 14).

Les Agendes 21 Escolars són una concreció, a nivell escolar de les Agendes 21 Locals que apliquen els ajuntaments, per tal de treballar per una educació sostenible.

Al 1992 es va celebrar, a Rio de Janeiro, la Cimera de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament Sostenible. En aquesta cimera es va acordar que la protecció del medi ambient i el desenvolupament social i econòmic, són fonamentals per al desenvolupament sostenible, de fet, aquest concepte promou la integració d'aquests componenes: el creixiement econòmic, el desenvolupament social i la protecció del medi ambient. La Declaració de Río i la seua Agenda 21 contenen els principis fonamentals i el programa d'acció per a aconseguir el desenvolupament sostenible.

La Cimera Mundial sobre Desenvolupament Sostenible, celebrada a Johannnesburgo al 2002, referma la seua adhesió als principis de la Conferència de Rio i a la plena aplicació de l'Agenda 21, a través de la seua Declaració i del seu Pla
d'Implementació.

La Cimera de la Terra i la seua Agenda 21 confereix un gran protagonisme a l'educació, tant formal com no formal, ja que mitjantçant aquesta es poden modificar les actituds de les persones, per tal que puguen desenvolupar una visió crítica, avaluar i abordar els problemes de l'acció humana sobre el medi. La participació social és fonamental per tal d'abordar la problemàtica medioambiental i l'escola es configura con un pilar bàsic.

Exemple: Què és l'Agenda Escolar XXI?

Exemple: Què fan les escoles?

Exemple: Protocol general per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens locals que s’hi adhereixin, per a la sol·licitud, l’adquisició, la difusió i la utilització d’agendes escolars pel medi ambient i el desenvolupament

Exemple: Agenda XXI: Escuela y territorio en Mérida (Venezuela)