Posts Tagged ‘atòmico-molecular’

Glops de Física per a Química – Síl·labus i metodologia

Friday, February 6th, 2009

Molècules i ones electromagnètiques en interacció. Recorregut atòmico-molecular pel món dels materials. Més de 100 glops de Física aplicada a la Química. Visió quimico-física i fisico-química del món.

Glops de física per a estudiants de química: inici de la sèrie

Friday, February 6th, 2009

Encetem amb aquesta entrada una sèrie de materials docents per a l’ensenyament/aprenentatge de física general per a alumnes de ciències, en particular alumnes de la carrera de químiques.

Els aneomenem “glops” perquè volen ser lliuraments curts i concrets de coneixements bàsics de física.

Els lliurarem en format imatge.

Els subtítols d’aquests materials són els següents:

Molècules i ones electromagnètiques en interacció

Recorregut atòmico-molecular pel món dels materials

Més de 100 glops de Física aplicada a la Química

Visió quimico-física i fisico-química del món

Autor: Albert Gras i Martí, Departament de Física Aplicada, Universitat d’Alacant, Països Catalans

Bon profit!