Posts Tagged ‘descentralitzacio’

Dilluns 10 d’agost…

Monday, August 10th, 2009

Un parell d’idees totalment errades que jo tenia:

1) Com diu la Bíblia un grapat de persones són suficients per salvar un poble.

(La cita és de … ¿a Sodoma i Gomorra? no tinc ganes de cercar la cita exacta… amb el risc o seguretat que els lectors joves no em coneixeran perquè, afortunadament per a ells, no han tigut el llavat de cervell que ens van fer als de la meua generació –malament, per descomptat, com tot allò fet per espanyols–per part de l’esglèsia catòlica durtant anys i panys!)

2) És bo ser un bon gestor, i deixar a altres la cosa de la imatge pública…

La primera idea errada he constatat en pell pròpia que no serveix: la Universitat d’Alacant, on treballe i lluite de fa decennis, no ha evolucionat gents –més aviat ha retrocedit força– en tot el que és important: ensenyament i aprenentatge en general, i en l’ús de la llengua i de la cultura del país, i el servei a la societat en què hi és.

La segona idea errada que jo tenia la veig fracassar dia a dia en la política catalana: quina persona tan grisa que tenen en Montilla. Descaradament dóna suport (amb paraules pròpies o amb algun de la colla del PSC o fins i tot de tripartit) a tot allò que sona a espanyol ranci, a mentides de Rodríguez (Z.)…

I al mateix temps Montilla és una demostració que cal una persona amb idees, que les sàpiga explicar i transmetre… No és suficient amb ser un bon gestor (suposant que això ho siga: en tot cas, si ho és, seria bo que estiguera en un nivell 3r o 4t, no en el 1r nivell del servei públic).

**************************

Emissions de carboni i els fills: cada fill n’emet 6 vegades més que la mare

A recent LA Times report “Tackling the elephant in the room: overpopulation” calls attentions to a study “Reproduction and the carbon legacies of individuals” by Paul Murtaugh and Michael Schlax of Oregon State University.  Their abstract reads: “Much attention has been paid to the ways that people’s home energy use, travel, food choices and other routine  activities affect their emissions of carbon dioxide and, ultimately, their contributions to global warming. However, the reproductive choices of an individual are rarely incorporated into calculations of his personal impact on the environment. Here we estimate the extra emissions of fossil carbon dioxide that an average individual causes when he or she chooses to have children. The summed emissions of a person’s descendants, weighted by their relatedness to him, may far exceed the lifetime emissions produced by the original parent. Under current conditions in the United States, for example, each child adds about 9441 metric tons of carbon dioxide to the carbon legacy of an average female, which is 5.7 times her lifetime  emissions. A person’s reproductive choices must be considered along with his day-today activities when assessing his ultimate impact on the global environment.”

************

Diu l’AVUI de diumenge 9 d’agost

“Els gossos entenen més de 150 paraules i poden ‘comptar’ fins a cinc.-Un investigador nord-americà assegura que tenen la intel·ligència d’un nen dedos anys i mig.”

Acabaran tenint estudis universitaris…ja fan més que molts dels estudiants actuals :=)

*************************

Idea òbvia i interessant, de la circular de Stephen Downes, de 7 d’agost:

Twitter DoS and single points of failure
I really think this is the correct lesson to be learned from Twitter’s troubles (not that we haven’t said it here before): “away from the hilarity, Dave Winer’s developing rssCloud and people are beginning to talk about Laconi.ca. The only model that makes sense is a distributed one: it’s a fundamentally harder problem to bring down a decentralized network, because there isn’t a single point of failure.” Related: Valdis Krebs analyzes Twitter-style networks. “Twitter, Facebook, GMail and all other single site based services play with the Betweenness Paradox — ultimate power/control when in operation, ultimate fail when not. Single point of failure. Brittleness, not resiliency.” Ben Werdmuller, Weblog, August 7, 2009 [Link] [Tags: Twitter, Networks, RSS] [Comment]

************

Diu la circular del 9 d’agost de t r u t h o u t

Sara Robinson | Is the US on the Brink of Fascism?
http://www.truthout.org/080909A?n
Sara Robinson, The Campaign for America’s Future: “In tracking the mileage on this trip to perdition, many of us relied on the work of historian Robert Paxton, who is probably the world’s pre-eminent scholar on the subject of how countries turn fascist. In a 1998 paper published in The Journal of Modern History, Paxton argued that the best way to recognize emerging fascist movements isn’t by their rhetoric, their politics, or their aesthetics. Rather, he said, mature democracies turn fascist by a recognizable process, a set of five stages that may be the most important family resemblance that links all the whole motley collection of 20th Century fascisms together … It’s odd that I haven’t been asked for quite a while; but if you asked me today, I’d tell you that if we’re not there right now, we’ve certainly taken that last turn into the parking lot and are now looking for a space.

Caldrà llegir-ho… no sé si els EUA satisfan els 5 criteris però no méstranyaria trobar-me’ls entre els espanyols i/o entre el malaurat (des)govern del País Valencià…