Docència en física

Curs 2004-05

Física per a Biòlegs El físic visita la biologia
Física per a Magisteri (Primària) Curs 01-02 (treballs finals)
UPUA
Universitat permanent, Universitat d'Alacant
Museus i parcs temàtics -aprendre i gaudir de la ciència
Projecte Xarxa Docent (ICE) (Edicions anteriors: 01-02, 02-03)Per a informació sobre les assignatures, si eres alumna/e, consulta el Campus Virtual
Síl·labus comú a totes les assignatures (versió no actualitzada)

Cursos anteriors

Projecte Xarxa Docent (ICE) Curs 03-04 (Edicions anteriors: 01-02, 02-03)
Física per a Biòlegs Curs 03-04 El físic visita la biologia
Física per a Magisteri (Primària) Curs 03-04 Curs 01-02 (treballs finals)
UPUA
Universitat permanent, Universitat d'Alacant
Curs 03-04 Museus i parcs temàtics -aprendre i gaudir de la ciènciaCaixa d Pandora  Enllaç a la caixa de Pandora (més material didàctic)