ALFABET GREC

 

(de Gran Larousse Català, p. 2045)

 

Majúscules

minúscules

nom

valor

(grec antic)

transcipció

(grec modern)

anglés

A

a

alfa

a

a

alpha

B

b

beta (vita)

b

v

beta

G

g

gamma

g

g/i

gamma

D

d

delta

d

d

delta

E

e

èpsilon

e (breu)

e

epsilon

Z

z

zeta (zita)

z

z

zeta

H

h

eta (ita)

e (llarga)

i

eta

Q

q

theta (thita)

th (t aspirada)

th

theta

I

i

iota

i

i

iota

K

k

kappa

k

k

kappa

L

l

lambda

l

l

lambda

M

m

mi

m

m

mu

N

n

ni

n

n

nu

X

x

ksi

ks o x

x

xi

O

o

òmicron

o (breu)

o

omicron

P

p

pi

p

p

pi

R

r

ro

r

r

rho

S

s, V

sigma

s

s/ss

sigma

T

t

tau (taf)

t

t

tau

¡

u

ípsilon

y

i

upsilon

F

j

fi

f

f

phi

C

c

khi

kh

kh

chi

Y

y

psi

ps

ps

psi

W

w

omega

o (llarga)

o

omega