EAO - Física
Ensenyament Assistit per OrdinadorEl Campus Virtual i les simulacions per ordinador
en l'ensenyament de les ciències
(Projecte SPV-UA)
Sobre l'EAO (textos)
Programes (en desenvolupament)

Red Iberoamericana Informàtica Educativa
Curs Co-00
Taller
sobre Modellus
Lab Virtual
CV - TIC
 
Cocentaina 2000

HTML-sp Curs semipresencial de navegació i presentació en Internet (html i PowerPoint)
Cocodril clip (Simulador de circuits elèctrics)

Qualificacions d'un grup nombrós (curs d'Excel)

S'agraeixen les aportacions del Prof. Vicent Soler, de l'IES Sixto Marco d'Elx,
a bon nombre dels materials mostrats en aquest full.