El CV (Campus virtual) com a recurs didàctic:


Clic per començar


Taula de continguts

El CV (Campus virtual) com a recurs didàctic:

Eines informàtiques que s'han de practicar

Diapositiva PPT

Universitat virtual

Professor

Alumnat

L'entrada al CV

Opcions que només té ...

Exemple

Fitxa tècnica del projecte

El CV

Exemple d'activitat extra-aula

+ i - del CV: avantatges potencials

Inconvenients del treball en l'aula de PC

Enquesta sobre el projecte WWW-275