Grup de treball núm. 12

Tasca 1a: Model iteratiu (12-19/01)
Tasca 2a: Descobrir com s'ha fet el model (19/3/01)
Tasca 3a: Una introducció visual a l'anàlisi de dades experimentals (23-30/4/01)
Tasca 4a: Creació d'un model d'animació del moviment d'un projectil (17-31/5/01)
Tasca 5a: Modelització amb funcions trigonomètriques. Usos... (18-30/6/01)

Albert Gras Martí
agm@ua.es

Físic

Marisa Cano Villalba
mcv@ua.es
Est. Química, Informàtica
Perito Calígrafo

Departament de Física Aplicada, Facultat de Ciències, Universitat d'Alacant

 

Taller sobre l'ús de Modellus

Organitzat per Vitor Duarte Teodoro

Vitor Teodoro Duarte