Curs semipresencial de navegació i presentació en Internet (html i PowerPoint)

Dates del curs: de l’16 d’abril al 16 de maig

2 Crèdits de Lliure Elecció (Curs reconegut per la Junta de Govern de la UA)

Destinataris

El curs està obert a alumnat de qualsevol carrera de la UA i a professorat de secundària de qualsevol àrea.

Coneixements previs: Seran suficients coneixements mínims de les aplicacions informàtiques habituals.

Obtenció dels Crèdits de Lliure Elecció o del Certificat

Tipus de prova: L’avaluació es basarà en l’elaboració d’un Projecte final que s’haurà d’exposar al llarg del curs.

Criteris de l’avaluació: Adequació entre el Projecte i la temàtica del curs.

Preu del curs: 40 €

Matrícula

De l’11 de març al 10 d’abril (places limitades)

Professorat: A. Gras, V. Juan, J. Aragonés, M. Cano

Per a més informació o reserva de plaça: mcv@ua.es

Objectius del curs

Curs teòrico-pràctic per aprendre a usar recursos informàtics, per a la presentació i la difusió de treballs.

S’assenyalaran els avantatges i inconvenients de cada opció: presentacions basades en PowerPoint, treballs en Word, publicacions inter-plataforma en format pdf, simulacions dinàmiques (basades en applets dissenyats en llenguatge JAVA), publicació de pàgines web, etc.

El curs s’adreça a fer presentacions en classe i en altres activitats docents (memòries de laboratori, classes pràctiques, treballs, seminaris, etc.), potencialment obertes al ciberespai.

Dates del curs

 

dimarts

dijous

16/4 Presentació

18/4 Sessió presencial (JAM)

23/4 N.P.

25/4 Sessió presencial (VJQ)

30/4 N.P.

  2/5 N.P.

7/5 N.P.

  9/5 Sessió presencial (Revisió)

14/5 N.P.

16/5 Sessió presencial (Presentació de les memòries del curs)

N.P.: Sessions no presencials

Sessions presencials

dimarts: 4-6 aula CI-INF2 de Ciències

dijous: 6-8 aula 7 de Ciències

Nota:

L’alumnat que tinga classes teòriques o pràctiques coincidents amb alguna de les sessions del curs, pot canviar-les per unes altres dates.

És convenient assistir a les sessions 1a (16 d’abril) i darrera (16 de maig), però es pot acordar altres dates.

En les sessions no presencials l’alumne treballarà al seu ritme, i on vulga, seguint un programa i uns materials que es descarregarà via Internet.

 

Inscripció al Curs semipresencial de navegació i presentació en Internet (html i PowerPoint)

Lliura de 9 a 15 h una fotocòpia del DNI i aquesta butlleta a Lourdes Quiles, secretaria del Dept. de Física Aplicada, Facultat de Ciències, Fase II, 2a planta

 

Nom: __________________________________________________

Cognoms: ______________________________________________

NIF: _____________  e-mail: ______________________

Domicili: _____________________________  Codi postal: ________

Població: ______________________________________

Telèfon: __________________

 

També pots enviar les teues dades per e-mail a mcv@ua.es