UPUA 2005
Museus i espais temàtics
Aprendre i gaudir
amb la Ciència

  Edició 2004-05: El dia a dia...   
  Suggeriments  
  Orla del curs 04-05  
Bibliografia
Experiment

Pla general
del curs...
Experiment:
implosió
Ormeig
d'electrònica
Lectura:
Divorci
Art i el curs
de Museus
Web
del curs
Treball
amb l'ormeig
Disecció
d'una granota
The Museum
of Art &
Science
Lectura:
Quarks
 Fotos 2n dia
Polseres
màgiques
(text)
(vídeo)
1 atm,
101 kPa...
Efecte
Sant Mateu

Lectura:
Las
fraslias...
El CV
(Campus
Virtual)
Codi
colors R
Lectura:
La vaca
esférica

1   2   Text
Càrrega
elèctrica.
Imatges

Circuits
elèctrics
casolans
Happy
birthday
Corrent
en circuit
Xip
de Si
 
Lectura:
Está Vd. de
broma,
Sr. Feynman.
Il·lusions
òptiques
La trompa
entremaliada
Simulació
de gasos
Escher
Xip
de Si
 
El caos no
és tan caòtic

Lectura:
Què és
un fractal?

Fractals
animats

Parque de
las Ciencias
(Granada)
Museus
London: British M.
Science M.
El
radiòmetre

Díodes:
- Unió
- Fabricació
- Unió p-n
- Cristalls

Lectura:
QWERTY
(1a part)
El
termòmetre
de l'amor
Diapasons
i ressonància
Tacoma bridge
Ormeig
d'electrònica,
pràctica 16

AFM-STM
-microscopis

Espill,
lents
Visions
amb una
cullera
Fractals
1 2 3 4
 
  Eixida de camp: Centre Medioambiental Los Molinos.
Lectura:
Reformas
enseñanza
Mandalas y ciencia
I | II | III | IV | V
Mollecular expressions
Poliedros
Química de
los huevos
Cerveza
vs Cola
Paleta
de pintor
Cafe

 

Lectura:
QWERTY
(final)
La bola
màgica

(cercar
Energy ball)
Oscil·lacions
i ones
Acústica,
CDs...
Ús de google
Artilugi de Newton
Simulador de
circuits elèctrics
La funció
exponencial
(perills del
creixement)
El color
Aura-soma
An experiment
on a Bird in the
air pump

Museos de
bellas artes
Escher:
geometria
imposible
Química de
los huevos
Paleta
de pintor
 
El café
Europa vs Italia
Manual de
conducción
dieta grupo sanguíneo
Dones i ciència
Intel·ligència
cel·lular
Hoy pintas
Dissabte 15/1/05?

Activitat extra:
Parque de las Ciencias (Granada)

Primavera
de 2005
Activitat extra de les edicions I i II del curs
Visita a Berlín. Un cap de setmana allargat


  UPUA, Museus i espais temàtics
(full principal)
Full principal agMcv
 
2003-04
2002-03
2001-02