CV - TIC

Projecte d'innovació educativa: CV i TIC

Aplicacions a l'ensenyament
del Campus Virtual i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Objectius:
- Provar les aplicacions del Campus Virtual
- Fer proves d'ús de la Internet en la docència
- Explorar les simulacions i els laboratoris virtuals

El Campus Virtual com a recurs didàctic: una experiència pilot
Ús del CV i les TIC en l'ensenyament de la Física
Ús NTIC en l'ensenyament (CBB)
The Virtual Campus as a teaching tool
Memòria del projecte
TIC-Cefire 2003

Projecte patrocinat pel Secretariat i Vicerectorat de Noves Tecnologies
Les fases inicials d'aquest projecte han comptat amb el suport econòmic de l'ICE de la UA